Wspierają nas
O nasPrzedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1990 roku. Placówka mieści się w obszernym, funkcjonalnym, estetycznie utrzymanym budynku, otoczonym dużym placem zabaw. Jest to największe, 7-oddziałowe bielskie przedszkole, o liczbie miejsc 175. Budynek przedszkola

 

 

Specyfiką naszego przedszkola jest nauczanie języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej. Jest to jedyna tego typu placówka przedszkolna w województwie i druga w Polsce.

 

 

Przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród rodziców i dzieci. Wspólnymi siłami całej kadry pedagogicznej, pracowników administracyjno-obsługowych staramy się nie zawieść zaufania rodziców, spełniać ich oczekiwania, wspierać w działaniach wychowawczych.

 

 

Centralne miejsce w działalności naszego przedszkola zajmuje dziecko, które jest podmiotem wszelkich działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

 

 

Wspomagamy dzieci w realizacji ich indywidualnych dróg rozwoju, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Pracownicy przedszkola, wychowankowie i ich rodzice szanują odrębności i indywidualności każdego dziecka, odmienności kulturowe dziecka i środowiska, z którego pochodzi. Przedszkole tworzy sprzyjające temu warunki i klimat. Słowo tolerancja jest właściwie pojmowane i urzeczywistniane.

 

 

Oddziałujemy tak, by dziecko czuło, widziało swą niepowtarzalność. Pomagamy budować pozytywny obraz samego siebie, działać zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami. Rozwijać aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową, zdrowotną.

 

 

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, którą stale poszerza:

 

-        logopedia,

 

-        terapia pedagogiczna,

 

-        rytmika,

 

-        nauka języka ukraińskiego,

 

-        nauka języka angielskiego,

 

-        katecheza obu wyznań,

 

-        koło plastyczne,

 

-        koło teatralne,

 

-        audycje muzyczne.

 

 

Zajęcia te pozwalają rozwijać talenty, zainteresowania, ale też służą do niwelowania pewnych trudności dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

W ramowym rozkładzie dnia przewidziano czas na zabawę, zajęcia dydaktyczne, przebywanie na świeżym powietrzu, dowolne czynności dzieci. Spełniane są w miarę możliwości preferencje dzieci w zakresie żywienia, diet.

 

 

Absolwenci naszego przedszkola są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole, co potwierdzają ich dalsze losy w społeczności szkolnej.

 

 

Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia. Przejawia kreatywność i chęci realizowania własnych pomysłów, czego efekty są widoczne w pracy z dziećmi. 

 

 

 

 
Copyright © Przedszkole Nr 9 Leśna Polana
Design:
Administrator: Jerzy Dzik
Coding: Filip Szamborski
free porn