Wspierają nas
Język ukraiński


Przedszkole Nr 9 Leśna Polana jest jedyną na Podlasiu, a drugą placówka przedszkolną w kraju, w której prowadzona jest od 1996 r. nauka języka ukraińskiego dla mniejszości narodowej. Obecnie na te zajęcia językowe uczęszcza 132 dzieci, począwszy już od trzylatków. Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z lokalną kulturą, językiem, rozbudzenie w nich zainteresowań związanych z tradycją ich ojców i dziadków, umacnianie poczucia własnej tożsamości.

Od 1997 r. realizowany jest autorski program edukacyjny „Ku tradycji”, którego przebieg relacjonowany jest w audycjach radiowych „Dumka ukraińska” i telewizyjnych „Przegląd ukraiński”. Lokalni twórcy ludowi starszego pokolenia prowadzą zajęcia z przedszkolakami, przekazując im wiedzę, umiejętności, doświadczenie. Dzieci wyszywają, wyplatają ze słomy i wikliny, tkają, lepią z gliny, tworzą wycinanki z bibuły, papierowe kwiaty, ozdabiają palmy, pisanki, wypiekają busłowe łapy, śpiewają autentyczne pieśni ludowe.

Przedszkolaki w formie zabawy uczą się również wielu piosenek, wierszy, wyliczanek i gier. Słuchają bajek i opowiadań. Poznają literacki język ukraiński oraz język gwarowy. Rozwijają swoje umiejętności plastyczne i taneczne. Coroczny udział w licznych festiwalach, koncertach i konkursach jest okazją do prezentacji nie tylko dorobku artystycznego dzieci uczęszczających na zajęcia języka ukraińskiego, ale także do promocji placówki, miasta i podlaskiej kultury.

Copyright © Przedszkole Nr 9 Leśna Polana
Design:
Administrator: Jerzy Dzik
Coding: Filip Szamborski
free porn