Wspierają nas
Aktualności


„Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”
2017-09-11 14:25:19

UWAGA RODZICE! 
Informujemy, że został wydłużony termin realizacji projektu
„Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 


Witamy w przedszkolu
2017-09-04 23:14:03Pierwszy dzień w nowym roku przedszkolnym upłynął na zabawie i rozmowach z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami.


Żegnamy Przedszkole
2017-06-28 23:35:00W minionym tygodniu „Pszczółki”, „Zajączki” i „Wiewiórki” uroczyście obchodziły „Pożegnanie sześciolatków”. 


Copyright © Przedszkole Nr 9 Leśna Polana
Design: Maciej Dzik
Administrator: Jerzy Dzik
Coding: Filip Szamborski